četrtek, 8. december 2011

KOMUNIKACIJA - V OKVIRIH (1/5)

Želela sem napisati članek o komunikaciji… predvsem o besedni komunikaciji med ljudmi, pa se mi kar odpira na vse strani.
Članek o komunikaciji med ljudmi je torej moje osnovno izhodišče.
Najprej pa ga umeščam v pogojne okvirje:
-          živa narava,
-          osnovne življenjske potrebe,
-          načini komunikacije
 in ga nato razširjam na:
-    komunikacija človek : človek,
-    komunikacija človek : žival,
-    komunikacija človek : rastlina.

ZEMELJSKA BITJA - ŽIVA NARAVA SPOSOBNA DIHANJA IN KOMUNICIRANJA:
 1. LJUDJE
 2. ŽIVALI
 3. RASTLINE

OSNOVNE POTREBE, KI ŽIVI NARAVI OMOGOČAJO ŽIVLJENJE – IZRAŽANJE – KOMUNIKACIJO:
 1. ČAS
 2. KRAJ / PROSTOR
 3. VARNOST / NEOGROŽENOST
 4. ZRAK
 5. VODA
 6. HRANA

KOMUNIKACIJA MED ŽIVO NARAVO LAHKO POTEKA PREKO:
 1. ZAZNAV VIDA
 2. ZAZNAV GIBANJA
 3. ZAZNAV ZVOKA
 4. ZAZNAV OKUSA
 5. ZAZNAV VONJA

1 komentar: