nedelja, 22. januar 2012

KOMUNIKACIJA – ČLOVEK : RASTLINA (4/5)

Živali so dovolj podobne človeku, da lahko z njimi komunicira pretežno preko vidnih, gibalnih in zvokovnih zaznav. So človeku rastline kot izraz življenja dovolj blizu, da lahko komunicira z njimi?
Rastline za svoje življenje prav tako kot živali in ljudje potrebujejo vodo, hrano - zemljo, prostost - dovolj veliko površino iz katere pridobivajo hrano okrog sebe, varnost - zaščito pred naravnimi vremenskimi pogoji.

  1. KOMUNIKACIJA PREKO VIDNIH ZAZNAV
Torej preko podob.
Rastlina se kaže / sporoča preko svoje specifične podobe, ampak nima oči, da bi lahko prejela vidno sporočilo o človeku. To najbrž pomeni, da vidna komunikacija poteka samo enosmerno.

  1. KOMUNIKACIJA PREKO GIBALNIH ZAZNAV
Torej preko gibanja.
Rastlina se giblje – z rastjo in posredno preko semen in na ta način komunicira s človekom npr. o tem kakšno podnebje ji ustreza, o tem ali ima izpolnjene osnovne življenjske pogoje… Človek ji s svojim gibanjem sporoča ali je kot živo bitje zaželjena (ji omogoča dovolj prostora, jo neguje) ali ne (jo odstrani).

  1. KOMUNIKACIJA PREKO ZVOKOVNIH ZAZNAV
Torej komunikacija preko zvoka.
Nekateri ljudje se pogovarjajo z rastlimi, češ da zaradi tega lepše rastejo… Zanimivo bi bilo narediti kakšen eksperiment na dveh rastlinah s popolnoma enakimi življenjskimi pogoji, s tem, da bi se z eno pogovarjali, z drugo pa ne.
Mogoče tudi rastline tako kot živali zaznavajo zvočne vibracije (različnih zvokov in besed), čeprav jih same (od sebe) oddajajo le malo, ki so človeku slišne?

  1. KOMUNIKACIJA PREKO OKUŠEVALNIH ZAZNAV
Torej komunikacija preko okusa.
Človek lahko pritisne jezik na živo rastlino / bitje in jo okuša. Rastlina nima jezika, kar najbrž pomeni, da okuševalna komunikacija poteka enosmerno.

  1. KOMUNIKACIJA PREKO VONJALNIH ZAZNAV
Torej komunikacija preko vonja.
Rastlina s svojim specifičnim vonjem prenaša veliko sporočil, tudi takrat, ko ni v vidnem območju človeka. Rastlina nima nosu, kar najbrž pomeni, da vonjalna komunikacija poteka enosmerno.

Rastlina človeku podaja sporočila preko svoje podobe, gibanja, okusa in vonja.
Človek podaja rastlini sporočila preko svojega gibanja – v smeri da ji izboljšuje / poslabšuje življenjske pogoje.

Ni komentarjev:

Objavite komentar