torek, 21. februar 2012

TRŽENJE / PRODAJANJE skozi moje oči

Ta izhodiščna točka je prišla na dan, ko me je Valentin povabil na predavanje o trženju organske kave in podobnih izdelkov. Kljub temu, da se mi je zadeva teoretično zdela dokaj smiselna, sem začutila velik odpor ob razmišljanju, kako bi jo naj prenesla v prakso.

Jaz kot ne/trgovec
Nikoli se nisem videla v vlogi prodajalca. Nekajkrat sem sicer prodajala različne stvari, ampak si prodaje nisem predstavljala kot moje izbire za pridobivanje rednega dohodka.
Dolgo sem naivno upala, da se bom lahko preživljala s svojimi likovnimi izdelki, ki jih bo tržil nekdo, ki ima primeren karakter in je primerno usposobljen.
Odpuščam si, da sem sprejela in si dopustila sebe soditi kot osebo, ki nima primernega karakterja za prodajo izdelkov. S tem sem si zapirala enega izmed najbolj množičnih načinov pridobivanja prihodka.

Trgovci / vsiljivci
Veliko trgovcev / prodajalcev v svojem življenju sem doživljala / jih doživljam kot vsiljivce. Njihov cilj je prodaja, njihovi pristopi pa znajo biti tudi agresivni. Obrazni izraz ni več prav njihov, ampak je prirejena / prevzeta maska namenjena prodaji / dobičku. V zameno za prodano blago so pripravljeni lagati in nakladati o vsem mogočem. Delujejo umetno, plastično in avtomatično.
Odpuščam si, da sem sprejela in si dopustila vsiljevanje s strani trgovcev, namesto da bi jih ustavila s primerno obrazložitvijo.
Odpuščam si, da sem sprejela in si dopustila razmišljanje, da me bodo ljudje nujno doživljali kot vsiljivko kadarkoli se pojavim v vlogi prodajalke. 

Prepričljivost trgovca
Nekateri trgovci znajo biti tako prepričljivi in zabavni, da njihov izdelek kupiš četudi ga ne potrebuješ. V kategoriji ''ne potrebujem'' so ti sposobni prodati od praktično uporabnih stvari, ki jih boš mogoče enkrat vendarle potreboval, do najhujšega kiča. Včasih več ne vem ali imam pred sabo trgovca, igralca ali psihologa…
Odpuščam si, da sem sprejela in si dopustila nekatere trgovce soditi kot večvredne od sebe zaradi njihove prepričljivosti, s čimer sem si onemogočala lastno prepričljivost.
Odpuščam si, da sem sprejela in si dopustila mnenje, da sama ne morem biti dovolj prepričljiva prodajalka. Namesto tega bi lahko na primer poiskala izdelek, ki se mi že sam po sebi zdi prepričljiv in bi mi ga bilo posledično tudi lažje prodati. 

Vzorci o (samo)prodaji
Po moji logiki je lahko trgovec nekdo, ki ima primeren karakter in je primerno usposobljen… 
Spremljam Valentina na njegovi poti in opazujem njegovo ''lahkotnost'' prilagajanja oz. pogum za preizkušanje novih stvari / projektov / novih načinov zaslužka. In se čudim. Odrasel je v družini, kjer so gojili družinski posel. In ga naučili, da se ga po potrebi tudi preusmeri v drugega.
Kakšne vzorce sem pridobila jaz? Treba je hodit po čim bolj sigurni poti, tveganje je odvečno.
Odpuščam si, da sem sprejela in si dopustila iz (bližnjega) okolja prevzeti nepraktične vzorce razmišljanja in čutenja, ki se nanašajo na trženje in prodajo. Odpustitev teh vzorcev mi bo odprla nove možnosti zaslužka. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar