nedelja, 17. junij 2012

IN TIME / V ČASU


 je naslov filma, v katerem ljudje ne plačujejo z denarjem, ampak s časom. Starajo se do 25ega leta starosti, nato jim ostane še leto dni časa, ki ga lahko povečujejo / zmanjšujejo. Preostali čas imajo v digitalni obliki zapisan na notranji strani ene roke, preko druge roke ga odlivajo / prilivajo. V tem filmu obstajajo različni časovni pasovi za ljudi, ki imajo različno veliko količino časa.

Film je mojo pozornost pritegnil zaradi vzporednice z realnim svetom. Marsikdo pozna pregovor ''Čas je denar''. Moja osebna izkušnja v našem sistemu je: če želim imeti denar, moram porabiti določeno količino časa, ki ga ne preživljam tako kot bi ga v resnici želela… in če želim preživljati čas tako kot bi ga v resnici želela, za to potrebujem denar.

''Začaran krog'' našega bolanega sistema. Ljudje smo denar sprejeli kot našega boga, ki odloča o naših življenjih. Problem je v tem, da je denar neenakomerno razdeljen med ljudi. Kar pomeni, da bogati živijo dolgo življenje in si lahko privoščijo kvaliteto bivanja. Kar pomeni, da revni živijo manj časa in bivajo v skrajno nekvalitetnih razmerah.

Dokler si tisti z veliko denarja še lahko zakrivajo oči, bo njihovo življenje še vedno definirano kot kvalitetno. Vendar pa se bodo slej ali prej prisiljeni soočiti z razliko med presežkom denarja, ki ga posedujejo sami in med pomanjkanjem denarja, ki ga zrcali njihova okolica. Takrat svojega ''bogatega'' življenja ne bodo mogli več definirati kot kvalitetnega, ker bo njihova denarna varnost preveč ogrožena od ljudi, ki se bodo bojevali za svoje preživetje / življenje.

Denarno priviligiranih ni najbolj smiselno napadati, ker napad zahteva žrtve. Lahko pa kot večina postopoma nehamo sprejemati in dopuščati sistem razlik med bogatimi in revnimi. Podpremo enakovredni denarni sistem. Zaradi naših navad in prepričanj se nam bo ta praktična rešitev mogoče zdela neizvedljiva. Za ta problem imamo na voljo samoodpuščanje miselnih in čustvenih vzorcev, ki nas omejujejo.

Kaj še torej čakamo??? Želimo živeti v borbi s časom in denarjem ali želimo ŽIVETI življenje v samoizražanju?

Sklep zgoraj omenjanega filma je, da je časa dejansko za vse dovolj in na koncu si ga s pomočjo nasilja razdelijo. Ampak kot vemo, nasilje zahteva žrtve. Naša fizična realnost je takšna, da je denarja (ki nam trenutno omogoča zemeljsko življenje) za vse dovolj. Prej kot bomo realizirali enakovredno razporeditev denarja, prej bomo začeli živeti svoj čas. Do takrat ga bolj ali manj prebijamo.

Ni komentarjev:

Objavite komentar