petek, 24. avgust 2012

Re-definiranje besede STARANJE
STARANJE – negativni naboj
Asociacije:
-odvisnost,
-poslabšano zavedanje,
-bolečine.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila besedo staranje vrednotiti kot negativno besedo zaradi vzorca staranja, ki sem ga opazila pri večini ljudi. Zavedam se, da mi tega vzorca ni potrebno živeti, saj imam na voljo orodja samokorekcije, ki se jih opazovani ne poslužujejo.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila besedo staranje povezovati in definirati z besedami odvisnost, poslabšano zavedanje in bolečine.
PROCEDURE FOR RE-DEFINING A WORD CARE / REDEFINIRANJE BESEDE STARANJE  1.   Gathering information / Zbiranje informacij:

a.   Establishing self’s allocation point how have you been living this word?

b.   Dictionary Definition – look up the word in the dictionary and write down the definition you find there.

c.   Sounding the word – Speak the word aloud and see what sounds you can hear within the word. Play with pronouncing the word in various different ways and splitting up the words into smaller parts.

a) Besedo staranje vidim kot proces, ki ni odvisen samo od let, ki jih je človek preživel. Nekateri mladi po letih se mi zdijo stari po karakterju in obratno.
Pri okrog 30ih so mi mlajši prijatelji skozi humor povedali, da zdaj sem pa že stara. Nekateri ljudje so me začeli naslavljati z 'gospa'. Zdelo se mi je malo čudno, ker bi včasih sama rekla, da povprečen človek vstopi v staranje pri okrog 50ih, zagotovo star je pa nekje od 60 let dalje. Lol!
Sama sem se podzavestno in zavestno ločevala od staranja, ki se v bistvu začne že z rojstvom, če odpišemo vse subjektivne definicije staranja.
a1) Odpustim si, da nisem sprejela in si nisem dopustila uvideti, da sem v procesu staranja oz. da sem sprejela in si dopustila ločevati se od procesa staranja.


b)      staranje -a s (a) glagolnik od starati: doba staranja; medicinska
vprašanja staranja in starosti / staranje vina
* metal. naravno staranje pojav, da postane zlitina trša, če dalj časa stoji pri normalni
temperaturi; umetno staranje pojav, da postane zlitina trša, če se nekaj časa zmerno
segreva

         starati -am nedov. (a) delati, da dobi kdo star, starejši videz: velike
skrbi jo starajo; težko življenje ga prehitro stara

• nar. dolenjsko dolgo ga je staral z odgovorom dolgo mu ni odgovoril

* agr. starati vino, žgane pijače pustiti, da vino, žgane pijače ostanejo v zaprti
posodi določen čas in zaradi kemičnih procesov dosežejo najboljšo kakovost

starati se

1. postajati po videzu starejši: začela je bolehati in se starati; hitro, zelo se
starati / njena koža se stara

2. postajati star: vsi se staramo; njegovo ravnanje kaže, da se stara; človek
se hitreje stara telesno kot duševno / olje, kruh se stara / ekspr. ideje se
starajo zastarevajo

starajoč -a -e: starajoči se ljudje večkrat potrebujejo pomoč

c) STARANJE: star, sranje, ane (lol)
star – kot časovno merjenje v letih, mesecih, dnevih…, kot star po 'duši' oz. po karakterju
sranje – kot blato, kot stanje v katerem smo se znašli znotraj neželenih ali pa nepredvidenih posledic, za katere moramo prevzet odgovornost in jih usmerit po zdravem razumu
ane – kot beseda, ki odkrito ali prikrito išče potrdilo2.   Investigate the information of the word that has been gathered / Raziskovanje zbranih informacij o besedi STARANJE

Does the definition within the different aspects that you have gathered as information of the word, carry a polarity charge (is it made ‘good’/’positive’ or ‘bad’/’negative’)?

This can be determined by looking at:
·         Your own personal experience with this word
·         How you have interpreted the word as ‘good’/’positive’ or ‘bad’/’negative’
·         What associations do you have with the word?
·         Do you feel better or worse when you are using or experiencing this word?Definicija besede staranje je skozi različne zbrane aspekte kot informacija o besedi z moje strani delno sojena kot negativna.
V slovarju sem zaznala različne predznake pri uporabi besede skrb – odvisno od konteksta -, v grobem:
-negativni predznak: staranje kot posledica skrbi in težkega življenja, staranje glede na zunanji videz
-'pozitivni' predznak: alkoholne pijače s staranjem dosežejo kakovost
Asociacijam, ki sem jih dobila na to besedo: odvisnost, poslabšano zavedanje, bolečine, dajem vsem izrazito negativen naboj.
Skozi igro z besedo sem prišla do povezav z besedami: star, sranje, ane. Besedi star in ane sta sami po sebi za mene bolj ali manj nevtralni, besedo sranje pa sem že redefinirala in jo uporabljam kot sprožilec zavedanja, da je potrebno glede konteksta v katerem se pojavi nekaj spremeniti.
Ko uporabljam/izkušam besedo staranje se počutim bolj slabo; zaradi nezanesljivih okoliščin v katerih poteka staranje današnjih generacij.

[Tu lahko dodaš samoodpuščanje za slabe občutke ob tej besedi, poskušaj bolj definirati kakšni so ter vzrok zanje. Vedno lahko tudi pogledaš kakšne umske slike se ti pojavijo v povezavi z besedo in dodaš samoodpušanje na to.]*
Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila doživljati občutke tesnobe, nesigurnosti in odvečnosti ob uporabi in izkušanju besede staranje, ker sem sodila, da se današnje generacije starajo v nezanesljivih okoliščinah, kot sta na primer pomanjkanje denarja za starajoče (upokojence) in pomanjkanje časa, ki jim ga namenjajo njihovi bližnji (ki so sami v tekmi s časom in za denar).  3.    New definition / Novo definiranje

a.   Creative writing:

b.   Writing the definition:

Consider the following 5 points when writing out your final definition (See pp. 6-8 in the PDF for the full description/clarification of each point below.  You don’t require to write anything underneath the points – just make sure that you have considered all 5 points when writing out your definition.)

1.       The physical living expression
2.       Principles
3.       System words based in polarities
4.       Assigning a positive charge
5.       Assigning a limited definition to a word

a) 
- Staranje je časovni proces kateremu je podrejeno vse fizično.
- Staranje se najpogosteje uporablja v povezavi z ljudmi, hrano in pijačo.
- Staranje se zaključi s smrtjo posamezne življenjske oblike, katere fizični del se pretvori v nove oblike življenja.

[Kaj vidim jaz v besedi staranje:
Je staranje enako za človeka/živali in drugo naravo? Človek stara svoje telo skozi uporabo uma, kjer ta črpa energijo iz fizičnega telesa in ga s tem uničuje. Fizične snovi same po sebi recimo niso podvržene takemu staranju ampak bolj spremembam zaradi vplivov okolja. Torej bi lahko rekli, da je celoten fizičen svet podrejen staranju v smislu sprememb skozi čas in fizične vplive, ampak fizično kot tako vedno ostane tu, le spremeni obliko, človek pa se je podredil staranju skozi izčrpavanje energije iz svojega fizičnega telesa skozi lasten um, kar je samozloraba in posledičo vodi v smrt, torej je potrebno to ustavit.

Jaz to poskušal zaobjet v definiciji, da bi se z njeno pomočjo zavedal kakšno staranje je samozlorabljajoče.]*

b) Staranje je časovni proces, kateremu je podrejen celoten fizični svet. Zaključi se s smrtjo posamezne življenjske oblike in se pretvori v nove oblike življenja.
Človek za razliko od živali in ostale narave stara svoje telo preko zlorabe uma; um črpa energijo iz fizičnega telesa in ga s tem uničuje. Človekov proces staranja zaradi zlorabe uma je skrajno nepraktičen in nepotreben, zato ga je potrebno ustaviti in približati procesu staranja ostalih bitij. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar