sobota, 18. avgust 2012

Redefiniranje besede DOJEMANJE

DOJEMANJE – tako pozitivni kot negativni naboj – odvisno od specifične situacije
Asociacije:
-odnosi,
-sproščenost / napetost,
-komunikacija.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila besedo dojemanje vrednotiti kot pozitivno ali negativno besedo glede na specifiko določene situacije.
[Katere situacije? Napiši odpuščanje za primere kot jo definiraš pozitivno in negativno.]*
Znotraj tega si odpustim, da sem sprejela in si dopustila besedo dojemanje vrednotiti pozitivno kadar je dojemanje potekalo gladko, brez zapletov in dodatnih pojasnil in kadar je bila prisotna notranja motivacija za dojemanje.
Znotraj tega si pravtako odpustim, da sem sprejela in si dopustila besedo dojemanje vrednostiti negativno, kadar dojemanje ni potekalo gladko, kadar so se pojavili zapleti v dojemanju, kadar je bilo potrebno dodatno pojasnjevanje in kadar ni bilo prisotne notranje motivacije.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila besedo dojemanje povezovati in definirati z besedami odnosi, (ne)sproščenost, komunikacija.

Procedure for Re-Defining a Word perception/comprehension? / Redefiniranje besede dojemanje

1.   Gathering 

information:

a.   Establishing self’s allocation point how have you been living this word?

b.   Dictionary Definition – look up the word in the dictionary and write down the definition you find there.

c.   Sounding the word – Speak the word aloud and see what sounds you can hear within the word. Play with pronouncing the word in various different ways and splitting up the words into smaller parts.

a)
Besedo dojemanje sem živela znotraj samoomejitev. Zaradi strahu/izgovorov v obliki ''ne (z)morem / nisem sposobna dojeti'', ''ne znam dojeti'', ni (dovolj) pomembno, da bi dojela'', ''nihče mi ni pokazal kako naj dojamem''.
[Dopiši samoodpušanje na to, da obstajaš v the mislih in da to uporabljaš koz izgovor.]*
Odpustim si, da nisem sprejela in si nisem dopustila živeti brez samoomejitev v dojemanju. Znotraj tega si odpustim, da sem si dopustila uporabljati izgovore kot so ''ne (z)morem / nisem sposobna dojeti'', ''ne znam dojeti'', ni (dovolj) pomembno, da bi dojela'', ''nihče mi ni pokazal kako naj dojamem''.
b)
DOJEMANJE -A s (e) glagolnik od dojemati: avtor se je znal približati
otrokovemu dojemanju; čustveno in miselno dojemanje življenja; globlje
dojemanje družbenega dogajanja; intuitivno dojemanje; dojemanje skladbe,
učne snovi, filmske umetnine / slušno, vidno dojemanje; dojemanje zvokov         DOJEMATI -AM nedov. (e)

1. vključevati, sprejemati v zavest: fant hitro dojema; toliko novega je, da
otrok komaj dojema; učenci so slabo dojemali učiteljevo razlago; čustveno,
površno dojemati / razlagal je tovarišem, kako dojema partizansko življenje;
umetnino dojema elementarno

2. sprejemati čutne dražljaje, zlasti s sluhom, z vidom: oko dojema svetlobo;
njegova ušesa ne dojemajo več ropota; streljanje je še komaj motno dojemal

dojemajoč -a -e: hitro dojemajoč človek


c) dojemanje
-jemanje
-dojenje
-do
-je
-ma
-nje
-manj
-doma
        


2.   Investigate the information of the word that has been gathered/ Raziskovanje zbranih informacij o besedi DOJEMANJE


Does the definition within the different aspects that you have gathered as information of the word, carry a polarity charge (is it made ‘good’/’positive’ or ‘bad’/’negative’)?

This can be determined by looking at:
·         Your own personal experience with this word
·         How you have interpreted the word as ‘good’/’positive’ or ‘bad’/’negative’
·         What associations do you have with the word?
·         Do you feel better or worse when you are using or experiencing this word?

Definicija besede dojemanje je skozi različne zbrane aspekte kot informacija o besedi z moje strani sojena kot slaba/negativna ali kot dobra/pozitivna ali kot nevtralna– odvisno od specifične situacije.
Tudi v slovarju sem zaznala različne predznake (nevtralen, pozitiven, negativen) pri uporabi besede dojemanje – spet odvisno od konteksta. Večina definicij iz slovarja vsaj navidezno deluje nevtralnih oz. brez pozitivnega/negativnega predznaka.
Asociacijam ki sem jih dobila na besedo dojemanje: 'jemanje', 'dojenje', 'do', 'je', 'ma', 'nje' ne predpisujem posebnega naboja, asociativni besedi 'manj' predpisujem negativni naboj, medtem ko asociativni besedi 'doma' predpisujem pozitivni naboj.
Ko izkušam besedo dojemanje, se počutim fantastično, kadar je ne izkušam pa grozno.


3.    New definition / Novo definiranje

a.   Creative writing:

b.   Writing the definition:

Consider the following 5 points when writing out your final definition (See pp. 6-8 in the PDF for the full description/clarification of each point below.  You don’t require to write anything underneath the points – just make sure that you have considered all 5 points when writing out your definition.)

1.       The physical living expression
2.       Principles
3.       System words based in polarities
4.       Assigning a positive charge
5.       Assigning a limited definition to a word

a) + b) Dojemanje = proces spoznavanja delovanja sveta in znotraj tega hkrati proces spoznavanja delovanja sebe. Dojemanje poteka na fizični ravni, na razumski ravni se prevesi v razumevanje po principu zdrave kmečke pameti.


4.   Checking the definition

a.   Is there a polarity in the definition that I have assigned to the word?
Answer: No, there is not a polarity in the definition I have assigned to the word.

b.   Can I stand by this definition of the word eternally?
Answer: Yes, I can stand by this definition of the word eternally.

c.   Does the definition that I wrote represent what the word means?
         Answer: The definition that I wrote does represent what the word means – as I understand it so far.  

Ni komentarjev:

Objavite komentar