četrtek, 20. junij 2013

EGO / REDEFINICIJA BESEDE - 1.del

V komunikaciji s FB prijateljem sem uporabila izraz ego-manipulacija, s čimer sem mislila na egoizem, kar njemu ni bilo takoj razvidno in mi je med drugim odpisal "EGO" si ti in tvoje zavedanje sebe kar seveda ni nič spornega.
Dojela sem, da imava različni opredelitvi besede ego in se odločila za redefinicijo z namenom lažje komunikacije z drugimi.

REDEFINICIJA BESEDE EGO
1. Trenutna opredelitev  besede
Besedo ego enačim z besedo sebičnost – upoštevanje samo/predvsem svojih koristi in s tem ločevanje od drugih.
2. Definicija v slovarju
            ego m neskl. (e) knjiž.
posameznik kot zavesten subjekt vsega doživljanja; jaz: osamljen je v množici, kajti zadovoljiti zna le svoj ego
Fajn… dodatni pojmi, ki jih utegne posameznik interpretirat po svoje: zavest, subjekt, doživljanje.
            zavest -i ž (e)
1. sposobnost koga, da se zaveda svojega obstajanja in svojih duševnih stanj: bolniku se je po
polurni nezavesti zavest vrnila; izgubiti zavest; biti brez zavesti / spravljati koga k zavesti; trenutki jasne zavesti med vročičnimi blodnjami; umreti pri polni zavesti (ostale definicije si lahko pogledate sami)
            subjekt -a m (e)
1. knjiž. kdor čuti, misli, deluje
2. publ. kdor odloča, pomembno vpliva
(dodatke k definicijam si lahko pogledate sami)
            doživljati -am nedov. (i)
1. v življenju prihajati do česa, biti (večkrat) deležen česa
(ostale informacije si lahko v SSKJ pogledate sami)
3. Izgovorjava besede (kateri zvoki so vsebovani znotraj besede)?
Egg-go. Egg-0. Kot nič od jajca – simbola rojstva.
4. Prepoznavanje energetskega naboja, ki sem ga pripela besedi
Ekstremno negativen
5. Kreativno pisanje
Ego = posameznik +zavest + subjekt + doživljanje
vsak, ki je mišljen, obravnavan izvzeto, ločeno od skupnosti ali celote + sposobnost koga, da se zaveda svojega obstajanja in svojih duševnih stanj + kdor čuti, misli, deluje, kdor odloča, pomembno vpliva + v življenju prihajati do česa, biti (večkrat) deležen česa
6. Pisanje definicije
Ego = navidezno ločevanje enosti fizičnega skozi omejevanje znotraj samosvojih, skritih (ponavljajočih se) misli in čustev.
7. Praktična kontrola
Je polarnost v definiciji, ki sem jo pripisala besedi? Ne
Lahko stojim za to opredelitvijo besede večno? Khm…

Dozdeva se mi, da sem si dolžna še nekaj pojasnil glede besede EGO.
Zato bom v nadaljnjih objavah preverila:
- Wikipedijo,
- Freudovo opredelitev,
- izpeljanke iz besede ego in definicije teh besed,
- http://desteni.org/ search: ego,
- videe z Desteni seznamov, 
- svoje prejšnje objave…
…Bernardovo definicijo?


Ni komentarjev:

Objavite komentar