torek, 31. julij 2012

Predelava definicije besede SRANJE

SHIT / SRANJE – negativni naboj
-neprijetnost
-problem
-razočaranje
-nekaj kar me razjezi

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila besedo sranje povezovati in definirati z besedami neprijetnost, problem, razočaranje in 'nekaj kar me jezi' in jo znotraj tega vrednostiti kot negativno.PROCEDURE FOR RE-DEFINING A WORD SHIT / REDEFINIRANJE BESEDE SRANJE  
1.   Gathering information / Zbiranje informacij:

a.   Establishing self’s allocation point how have you been living this word?

b.   Dictionary Definition – look up the word in the dictionary and write down the definition you find there.

c.   Sounding the word – Speak the word aloud and see what sounds you can hear within the word. Play with pronouncing the word in various different ways and splitting up the words into smaller parts.

a) Sranje mi pomeni nek neprijeten, velikokrat nepričakovan dogodek, ki 'zaserje' situacijo s tem, da mi vzame čas, ki sem ga nameravala porabiti za nekaj drugega. Posledično postanem jezna, ker se moram ukvarjati s problemom, ki še malo prej sploh ni obstajal / za katerega nisem vedela.

b)      sranje -a s (a)
1. glagolnik od srati: prostor za sranje in scanje
2. vulg. blato, govno, iztrebki: krvavo sranje; smrad po sranju
3. nizko kar je malo vredno, nepomembno: rada kupuje kičaste spominke in podobno sranje; kakšno sranje pa si spet naslikal / v povedni rabi: ta film je pravo sranje; vse skupaj je veliko sranje
4. vulg., v medmetni rabi izraža jezo, nejevoljo: sranje, pa tako vreme; sranje, da še ponoči ni miru

c) SRA, nje-nje-nje…, nje/je , je (=), stran
SRA / Structural Resonance Alignment / naravnanje strukturne resonance – proces preoblikovanja zgradbe vibracije
Nje-nje-nje… – interna fora znotraj mojega partnerskega odnosa; primer ko se nekomu zatakne pri tem ko bi rad nekaj povedal
Nje/je – rodilniška oblika (koga ali česa) samostalnika ona
Je (=) – obstaja, je enako
Stran – del nečesa; stran v knjigi, obrniti stran v življenju, ena/druga stran medalje
2.   Investigate the information of the word that has been gathered

Does the definition within the different aspects that you have gathered as information of the word, carry a polarity charge (is it made ‘good’/’positive’ or ‘bad’/’negative’)?

This can be determined by looking at:
·         Your own personal experience with this word
·         How you have interpreted the word as ‘good’/’positive’ or ‘bad’/’negative’
·         What associations do you have with the word?
·         Do you feel better or worse when you are using or experiencing this word?

Definicija besede sranje je skozi različne zbrane aspekte kot informacija o besedi z moje strani sojena kot slaba/negativna.
Tudi v slovarju ima izrazito negativen predznak – v dveh od štirih primerov sta definiciji označeni kot 'vulgarni'.
Asociacijam, ki sem jih dobila na to besedo: neprijetnost, problem, razočaranje, 'nekaj kar me jezi' dajem izrazito negativni predznak.
Ko uporabljam/izkušam besedo sranje, se vedno počutim slabo; odvisno od posamezne situacije v razponu od 'rahlo slabo' do 'grozno slabo'.


3.    New definition

a.   Creative writing:

b.   Writing the definition:

Consider the following 5 points when writing out your final definition (See pp. 6-8 in the PDF for the full description/clarification of each point below.  You don’t require to write anything underneath the points – just make sure that you have considered all 5 points when writing out your definition.)

1.       The physical living expression
2.       Principles
3.       System words based in polarities
4.       Assigning a positive charge
5.       Assigning a limited definition to a word

a)   Sranje = ne biti tukaj v tem trenutku in se soočat s stvarmi ki se ti zgodijo v fizični realnosti, ampak biti v mislih nekje drugje v navalu negativnih uničujočih čustev.
SRANJE = ne biti tukaj v tem trenutku in se soočati s stvarmi, ki se (mi/ti) zgodijo v fizični realnosti, ampak v mislih tavati nekje drugje pod vplivom negativnih čustev.
Beseda 'sranje' (v izbranem pomenu)
= sprožilec zavedanja, da tisti ki jo je uporabil blodi v polarnosti misli
(pokazatelj nujnosti da se mora s pomočjo dihanja takoj preusmeriti v fizično realnost).
b)   Sranje = stanje v katerem smo se znašli znotraj neželenih ali pa nepredvidenih posledic, za katere moramo prevzet odgovornost in jih usmerit po zdravem razumu.
[Pri pisanju nove definicije sem se zapletla v besedičenju, dokler mi ni buddy Blaž predlagal te slednje definicije, ki se mi zdi še najbližje kontekstu 'kar je najboljše za vse'. Hvala Blaž!]

4.   Checking the definition

a.   Is there a polarity in the definition that I have assigned to the word?
Answer: No.

b.   Can I stand by this definition of the word eternally?
Answer: Yes.

c.   Does the definition that I wrote represent what the word means?
Answer: The definition that I wrote does represent what the word ‘shit’ means – as I understand it so far.  

četrtek, 26. julij 2012

Predelava definicije besede SKRB


SKRB – negativni naboj
Asociacije:
-nesproščenost
-nesvoboda
-nemir

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila besedo skrb vrednotiti kot negativno besedo zaradi tega, ker sem jo dojemala kot nasprotje svobodi, sproščenosti in miru.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila besedo skrb povezovati in definirati z besedami nesproščenost, nesvoboda, nemir.


PROCEDURE FOR RE-DEFINING A WORD / REDEFINIRANJE BESEDE SKRB   

1.   Gathering information / Zbiranje informacij:

a.   Establishing self’s allocation point how have you been living this word?

b.   Dictionary Definition – look up the word in the dictionary and write down the definition you find there.

c.   Sounding the word – Speak the word aloud and see what sounds you can hear within the word. Play with pronouncing the word in various different ways and splitting up the words into smaller parts.

a) Skrb mi pomeni nekaj obvezujočega, kar me utesnjuje, delno omejuje, tlači v neke okvire. Zaradi skrbi nisem sproščena in mirna. Imeti skrb zame pomeni nenehno se opominjati, sicer lahko pozabiš na to/tistega za kar/katerega moraš skrbeti in si posledično soočen z neprijetnimi posledicami in čustveno nabitimi kritikami bližnjih. 
b) skrb -i ž (r)
1. občutek nemira, tesnobe zaradi neprijetnega, težkega položaja ali strahu pred njim: skrbi ga mučijo, ekspr. grizejo, morijo, pečejo, tarejo, žulijo; vedno pogosteje jo je obhajala, prevzemala skrb za otroke, prihodnost, njegovo zdravje;
delati komu skrbi; odriniti, pregnati, ekspr. potlačiti skrbi; vso noč jih je s strahom in skrbjo čakala; hude, velike, težke, ekspr. grenke, moreče, pekoče skrbi; ekspr. siva, tiha skrb // stanje, ki je posledica tega občutka: od neprestanih, samih skrbi se je v nekaj letih zelo postaral; biti (ves) v skrbeh, star. v skrbi zaradi česa, za koga // kar povzroča tako stanje: imeti skrbi; s tem se je rešil skrbi; ekspr. veliko skrb si je nakopal na glavo; denarne, gospodarske skrbi; nima večjih problemov, le drobne, vsakdanje skrbi; skrbi in težave / z njim so same skrbi / skrb, kako bo prestal operacijo, ga je zelo vznemirjala; družina, zdravje je njena največja skrb / žarg. ni skrbi, otrok je zdrav ni vzroka za zaskrbljenost
2. ed. aktivnost, prizadevanje a) za uresničitev, normalen potek česa: povečati skrb za družbeni standard; razvoju te panoge so posvečali posebno skrb; država je prevzela skrb za gradnjo bolnic, šol; v programu društva je tudi skrb za izobraževanje članov / gospodinjstvo ima sama na skrbi sama skrbi za gospodinjstvo; ekspr. naložiti komu skrb za knjižnico b) za zadovoljitev zlasti telesnih potreb: če bo potrebno, bo prevzela skrb za sosedove otroke / skrb za zaslužek, ekspr. za vsakdanji kruh / na skrbi ima tri otroke skrbi za tri otroke
3. ekspr. dolžnost, obveznost: ker ima druge skrbi, zanemarja družino; po celoletnem delu je moral za nekaj časa odložiti vse skrbi in se odpočiti; učenje naj bo tvoja edina, glavna skrb / gospodinjstvo je njena skrb
4. redko skrbnost: na sliki je očitna slikarjeva skrb pri obdelavi rok / s kakšno skrbjo mu je vselej pripravljala stvari za na pot
5. v povedno-prislovni rabi, v zvezi brez skrbi izraža odsotnost tega, kar povzroča skrb: otroci so srečni, ker so še brez skrbi; zaradi prenočišča ste lahko brez skrbi; živeti brez skrbi
6. pog., v medmetni rabi, v zvezi brez skrbi poudarja trditev: brez skrbi, vse se bo srečno končalo; ali boš oddal pismo? Brez skrbi, seveda ga bom oddal / (bodite) brez skrbi, da bo spet zamudila
• star. posebna skrb mu je bila, kje bo prenočil zelo ga je skrbelo; star. po nepotrebnem te je skrb zanj po nepotrebnem te skrbi zanj; star. vedno me je skrb, če se boš vrnil zdrav vedno me skrbi; star. zakaj si je dal tako skrb za to zakaj je tako
skrbel, si prizadeval za to; star. za učenje ima skrb je skrben; star. brezposeln je prišel domov njej na skrb da je ona skrbela zanj; star. odbor je vzel prireditev v skrb odbor je prevzel skrb za prireditev; ekspr. šola mu je deveta, zadnja skrb prav nič se
ne zmeni zanjo; redko nič skrbi, resnica bo prišla na dan brez skrbi; preg. majhni otroci majhne skrbi
c) Srb, srp, krt
Srb – pripadnik bližnjega naroda
Srp – orodje / rezilo za žetje; metaforično – nekaj ostrega, kar 'te' zlahka zareže / šokira
Krt – črno podzemsko bitje z velikimi sprednjimi okončinami za kopanje podzemskih rovov
      
2.   Investigate the information of the word that has been gathered / Raziskovanje zbranih informacij o besedi SKRB

Does the definition within the different aspects that you have gathered as information of the word, carry a polarity charge (is it made ‘good’/’positive’ or ‘bad’/’negative’)?

This can be determined by looking at:
·         Your own personal experience with this word
·         How you have interpreted the word as ‘good’/’positive’ or ‘bad’/’negative’
·         What associations do you have with the word?
·         Do you feel better or worse when you are using or experiencing this word?

Definicija besede skrb je skozi različne zbrane aspekte kot informacija o besedi z moje strani sojena predvsem kot slaba/negativna.
V slovarju sem zaznala različne predznake pri uporabi besede skrb – odvisno od konteksta -, v grobem:
-negativni predznak: delati si/nekomu skrbi (po nepotrebnem),
-pozitivni predznak: skrb kot aktivnost, prizadevanje za nekaj
-nevtralno: biti brez skrbi :D
Asociacijam, ki sem jih dobila na to besedo: nesproščenost, nesvoboda, nemir dajem bolj ali manj negativni predznak. Skozi igro z besedo sem prišla do povezav z besedami: Srb, srp in krt, ki jih dojemam kot bolj ali manj nevtralne, vseeno pa imajo za mene pridih nekontroliranega, ostrega in temnega…
Ko izkušam besedo skrb, se večkrat počutim slabo kot dobro; v redkih specifičnih primerih, ko doživljam skrb za stvari/ljudi, ki so mi všeč na osebni ravni, še počutim dobro-boljše.


3.    New definition / Novo definiranje

a.   Creative writing:

b.   Writing the definition:

Consider the following 5 points when writing out your final definition (See pp. 6-8 in the PDF for the full description/clarification of each point below.  You don’t require to write anything underneath the points – just make sure that you have considered all 5 points when writing out your definition.)

1.       The physical living expression
2.       Principles
3.       System words based in polarities
4.       Assigning a positive charge
5.       Assigning a limited definition to a word

a)      Skrb = oskrba / zadovoljevanje življenjskih POTREB samega sebe in/ali drugega bitja, ki ni popolnoma sposobno poskrbeti samo zase.
Skrb = poznavanje delovanja fizičnega skozi čas, je komunikacija preko fizičnega
b)      SKRB = zadovoljevanje življenjskih potreb samega sebe in/ali drugega bitja, ki ni popolnoma sposobno poskrbeti samo zase na podlagi poznavanja delovanja fizičnega skozi čas in na podlagi raziskovanja komunikacije skozi fizično.

4.   Checking the definition

a.   Is there a polarity in the definition that I have assigned to the word?
Answer: No, there is not a polarity in the definition I have assigned to the word.

b.   Can I stand by this definition of the word eternally?
Answer: Yes, I can stand by this definition of the word eternally.

c.   Does the definition that I wrote represent what the word means?
         Answer: The definition that I wrote does represent what the word CARE means – as I understand it so far. 

nedelja, 22. julij 2012

Skrbeti za…


Starša sta se odpravila na morje. Kar pomeni, da imam malo več svobode bivanja v naši hiši. Kar pomeni, da moram sama poskrbeti za stvari v hiši. Kar mi vzame le malo časa in mi pušča veliko časa, ki bi ga lahko porabila za osebne interese…
ampak – v hiši in v njeni okolici se nahajajo bitja, ki niso sposobna skrbeti sama zase: dementna oseba, mačka in ogromno rastlin.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila željo po svobodnješem gibanju v naši hiši in po organiziranju svojega časa predvsem glede na svoje osebne interese, namesto da bi bila hvaležna, da imam zatočišče in bi ga enkavredno delila z drugimi ter čas, ki bi ga enakovredno razporedila med osebene interese in delo, ki ga je potrebno opraviti, da življenje v naši družini gladko funkcionira. Kadar se vidm hrepeneti po več prostora in časa le zase, se ustavim in željo prediham ter se preusmerim k temu kar je potrebno narediti v danem trenutku.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila občutenja nesvobode in omejenosti v povezavi s skrbjo za druga bitja, ki niso sposobna skrbeti zase in potrebujejo (mojo) pomoč. Znotraj tega si odpustim, da sem si dopustila skrb za druga bitja videti kot 'omejevanje moje svobode' zaradi tega, ker jih ne vidim kot svojih / kot od mene izbranih / kot sebe. Kadar začutim občutja omejevanja moje svebode zaradi skrbi za druga nesamostojna bitja, se postavim v njihovo kožo v danem trenutku in jim pomagam na način na katerega bi hotela, da pomagajo meni kot temu nesamostojnemu bitju.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila človeka soditi kot najvišje razvito obliko življenja, žival kot srednje razvito obliko življenja in rastlino kot najmanj razvito obliko življenja, namesto da bi realizirala, da smo vse tri oblike življenja enakovredne, čeprav ima vsaka oblika svoje specifike. Ob pojavu neenakrovredih sodb glede oblike življenja, bom učinkovito dihala in se zavedala, da moja človeška oblika ne pomeni superiodnosti napran živalski / rastlinski obliki življenja.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila čustvo krivde zaradi tega ker nisem bila vedno na voljo dementni osebi v naši hiši oziroma čustvo utesnjenosti, kadar sem tej osebi bila na voljo in sem pri tem zapostavljala sebe. Dojemam, da se z dopuščanjem obeh omejenih čustev sabotiram, ker si v obeh primer želim biti nekje drugje kot sem dejansko. Zavedam se, da ne morem nenehno skakati iz kraja v kraj / biti na dveh mestih hkrati in na ta način pomiriti čustva krivde >< utesnjenosti. Obvezujem se, da si bom izrabo časa planirala na zdravorazumeski podlagi, tako da bom lahko v danem tretuntku tukaj in ne v nekje drugje / v mislih.

Opustim si, da sem sprejela in si dopustila misliti na bizarne prizore, ki jih bom uzrla, ko se vrnem v našo hišo k dementni osebi. Znotraj tega si odpustim, da sem verjela, da se bo dementni osebi zgodilo nekaj hudega, če ji ne bom ves čas / večino časa na voljo. Zavedam se, da nisem v celoti odgovorna za preživetje dementne osebe in da ne morem vplivati na vse situacije, ki se pojavijo v njenem 'življenju'. Ko se mi pojavijo bizarni prizori in misli glede dotiče dementne osebe, jih ustavim in diham.

Odpustim si, da nisem sprejela in si dopustila videti smisla v obstoju dotične dementne osebe zaradi tega, ker oseba ni sposobna samostojnosti, kratkoročnega pomnjenja in logične komunikacije.  Kadar se mi pojavijo misli o nesmiselnosti obstoja dotične dementne osebe, diham…   

ponedeljek, 9. julij 2012

Lastna podoba v moji glavi in moja dejanska podoba ujeta v objektiv


Ko pogledam fotografije / videe s svojo podobo, sem dostikrat presenečena, ker se moja podoba v obliki (gibajoče se) slike ne sklada s podobo / sliko / izgledom  mene v mojih mislih.  
Zaradi tega me je prešinilo: ''Bilo bi mi lažje, če bi lahko videla izraz svojega fizičnega telesa, kajti nezavedni um se kaže preko nenadnih sprememb fizičnega obnašanja in tako bi lahko hitreje prepoznala svoje nepraktične miselne in čustvene vzorce.''


Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila misel 'Bilo bi mi lažje, če bi lahko videla izraz svojega fizičnega telesa, kajti nezavedni um se kaže preko nenadnih sprememb fizičnega obnašanja in tako bi lahko hitreje prepoznala svoje nepraktične miselne in čustvene vzorce.'
obstajati v meni in kot jaz.
Namesto, da bi realizirala, da se izgubljam v želji, ki nima podlage v fizični realnosti, saj ne morem hkrati obstajati kot subjekt in samo sebe opazovati kot objekt.
Če se bo misel 'Bilo bi mi lažje, če bi lahko videla izraz svojega fizičnega telesa, kajti nezavedni um se kaže preko nenadnih sprememb fizičnega obnašanja in tako bi lahko hitreje prepoznala svoje nepraktične miselne in čustvene vzorce.' spet pojavila v moji zavesti, bom z dihanjem zaustavila nerealno željo in se osredotočila na napetost / sproščenost svojih mišic ter izraz svojega fizičnega telesa preverila na ta način.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila svojo podobo v mislih soditi kot večvredno / boljšo / bolj sproščeno kot se je pokazala na podobah ujetih v objektiv.
Namesto da bi se nehala igrat s svojimi večvrednimi / manjvrednimi  predstavami-podobami sebe v mislih in bi se osredotočila na objektivne podobe sebe.
Naslednjič, ko bom želela svojo podobo uporabiti kot orodje za spoznavanje lastnih vzorcev, bom to naredila na podlagi več fotografij / videov.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila misel, da mi lahko pri videnju sebe pomagajo drugi, ki me vidijo in me zrcalijo,
namesto da bi se zavedala, da so odzivi drugih na izraz mojega fizičnega telesa reakcije z različnimi miselnimi in čustvenimi priponkami in tako niso objektivni usmerjevalci.
Ko bom naslednjič ozavestila misel 'da mi lahko pri videnju sebe pomagajo drugi, ki me vidijo in me zrcalijo', se bom opomnila, da ne potrebujem odzivov z +/- nabojem od drugih, ampak da imam na voljo za povratno informacijo svoje telo, ki se ga moram naučiti brati. 

Zapuščam svoje prvo službeno mesto


Pogodba se je iztekla, učitelj ki sem ga nadomeščala za približno pol leta se vrača nazaj.
Preden sem nastopila na to delovno mesto, sem imela približno predstavo o dogajanju v OŠ in o vlogi učiteljice LVZ. Tekom nadomeščanja sem si pridobivala izkušnje… in na koncu lahko potegnem črto: šokirana ob soočenju realnostjo, ne želim več opravljat tega dela za denar.

Ampak sistema to seveda niti malo ne zanima. Moram služit denar / delat za preživetje. In tega dejstva se ne bo dalo na hitro spremeniti, zato je bolj praktično, da spremenim sebe.

Pa poglejmo dejstva…
-Prijavila se bom na zavod za zaposlovanje, kamor bom mogla hodit debatirat na sestanke, zelo verjetno pa je, da mi ne bodo poiskali službe / omogočili kakšnega izobraževanja, ker je trg delovne sile prenatrpan in ker ni denarja.!.
-VIP aka Veze In Poznanstva mi obljubljajo, da me bodo obvestili ob morebitni spraznitvi delovnega mesta za katerega sem se šolala, ampak dejstvo je, da število delovnih mest naraščujoče upada.
-Ne samo v moji stroki, ampak povsod. Kar pomeni, da moram delat v smeri svoje fleksibilnosti.
-Rada bi preikušala različna dela. Rada bi našla manj stresno delo od učiteljskega. Vedno sem si želela službo v kateri bi uživala in ne požirala vsega po vrsti…
  

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila predstavo / misli o dogajanju v šoli in predstavo / misli o vlogi učiteljice,
namesto da bi opustila predstave - vnaprej definirane ideje o šoli in o vlogi učiteljice, ki so stvar preteklih izkušenj in bi raje delovala v sedanjem trenutku.
Ko se bodo predstave / definicije o dogajanju v šoli in o vlogi učiteljice ponovno pojavile v mojih mislih, bom učinkovito dihala in se spomnila, da se z (vnaprajšnjim) definiranjem samo-omejujem.
  

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila misel 'šokirana ob soočenju z realnostjo, ne želim več opravljati tega dela za denar' obstajati v meni in kot jaz,
namesto da bi se soočila z dejstvom, da moram delati če želim preživeti in da sem se izšolala za učiteljski poklic ter da je služba učiteljice v trenutnem egoističnem + kapitalističnem sistemu ravno tako ne/naporna kot vse ostale službe.
Če se bo misel 'šokirana ob soočenju z realnostjo, ne želim več opravljati tega dela za denar' ponovno pojavila v moji zavesti, se bom opomnila, da ne obstaja hitra in magična rešitev za izboljšanje pogojev na (tem) delovnem mestu.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila misel 'šokirana ob soočenju z realnostjo, ne želim več opravljati tega dela za denar' obstajati v meni in kot jaz na podlagi izkušenj iz preteklosti,
namesto, da bi realizirala, da moje pretekle izkušnje niso bile podprte z zadostno samo-odkritostjo in samo-direkcijo.
Če se bo misel 'šokirana ob soočenju z realnostjo, ne želim več opravljati tega dela za denar' ponovno pojavila v moji zavesti kot posledica izkušenj, se bom opomnila, da so te pretekle, jaz pa sem tukaj-zdaj.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila željo, da mi ne bi bilo več potrebno v zameno za denar opravljati učiteljskega dela
in pri tem pozabila, da neizpolnjene želje posledično lahko prinašajo čustva razočaranja.
Ob ponovnem pojavu želje da mi ne bi bilo več potrebno v zameno za denar opravljati učiteljskega dela se bom spomnila, da je treba naredit kar je treba naredit; neglede na to ali je to učiteljko delo z namenom preživetja ali vztrajno iskanje alternativ.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila čustva šokiranosti, razočaranja, brezvoljnosti obstajati znotraj besedne zveze delo učiteljice (LVZ),
namesto da bi besedno zvezo delo učiteljice osvobodila čustvenih priponk v obliki besed šokiranost, razočaranost, brezvoljnost in na ta način prekinila samo-sabotažo.
V bodoče se bom ustavila, kadar bom delo učiteljice začela soditi na podlagi čustev (šokiranosti, razočaranja, brezvoljnosti) in bom učinkovito dihala v danem trenutku.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila ločevati sebe od besede (učiteljska) 'realnost' s tem ko sem besedo realnost sodila kot negativno / slabo,
namesto, da bi realizirala, da je ta realnost z negativnim prizvokom mogoče samo stvar moje osebne precepcije ali pa je navsezadnje izhodiščna točka, ki se je ne da na hitro magično premaknit proti pozitivnemu / dobremu.
Naslenjič ko bom začela z negativnimi (ali pozitivnimi) sodbami glede učiteljske realnosti, se bom zavedla, da je ta realnost stvar moje osebne precepcije in tako ni najbolj relevantna in/ali da je predmet dolgoletnega sprejemanja in dopuščanja s strani sistema, kar pomeni da so tudi spremembe v smeri proti bolj življenjsko naravnani učiteljski realnosti stvar več(deset)letnega procesa.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila misel 'šokirana ob soočenju z realnostjo, ne želim več opravljati tega dela za denar' misliti na podlagi še dokaj svežih spominov,
namesto, da bi realizirala, da se z upoštevanjem svojih spominov v obliki misli 'šokirana ob soočenju z realnostjo, ne želim več opravljati tega dela za denar' omejujem v delovanju  v sedanjem trenutku.
Ko se bodo v moji zavesti ponovno pojavili spomini na izkušnjo učiteljske realnosti, se bom opomnila, da sem tej 'realnosti' pripela čustvene priponke v preteklosti in da sem zdaj v danem trenutku in učinkovito diham.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila misel 'šokirana ob soočenju z realnostjo, ne želim več opravljati tega dela za denar' povezovati in definirati s svojo zgroženo-otrplo podobo,
namesto, da bi se zavedala, da moja zgrožena-otrpla podoba skupaj z mislijo 'šokirana ob soočenju z realnostjo, ne želim več opravljati tega dela za denar' predstvlaja destruktivno razmišljanje in opuščanje odgovornosti za spremebe, ki so najboljše za vse.
Če se mi bosta zgoraj omenji misel in podoba ponovno pojavili v mislih, se bom spomnila, da sem v procesu potovanja proti življenju in da naj neodgovorni del mene v obliki destruktivnih misli odjebe.


Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila misel, da moja želja o služenju denarja na drug način 'sistema niti malo ne zanima'
in pri tem pozabila, da jaz obstajam v sistemu in kot delček sistema – takisto kot nekateri ostali, ki jih tudi zanima (moje ali pa vsaj njihovo) služenje denarja na drug način.
Ko mi bo misel, da moja želja o služenju denarja na drug način 'sistema niti malo ne zanima' ponovno zašvigala po glavi, se bom vprašala a res? in šla fizično preverit prosta delovna mesta. 

torek, 3. julij 2012

Računalnik shit


Računalnik z internetom dojemam kot zelo praktično orodje tako za uporabo pri delu / službi, kot za uporabo v prostem času. Priznam, da si zelo težko predstavljam svoje funkcioniranje v tem sistemu brez njega.
In potem pridejo vmesna obdobja, ko računalnik ne funkcionira tako ''kot bi moral''. Kar pomeni, da mora na popravilo. Kar pomeni, da je treba shranit vse uporabne in pomembne podatke. Kar pomeni, da je te podatke potrebno uredit. Kar pomeni, da jih lahko pomotoma izgubim. Kar pomeni, da lahko vešč popravljalec brska po mojih (izbrisanih) podatkih.
Najbolj pa me jezi to, da sem si od začetka dosledno urejala mapo v katero si shranjujem vse za poučevanje likovne vzgoje, potem pa sem si dopustila nedoslednost zaradi katere imam sedaj za razvozlat konkreten zmrdek.

Naslednji dan po zapisanem zgornjem odstavku sem imela namen narediti pisno samoodpuščanje… potem sem se odločila, da se bom raje direktno lotila dela. Okvirno sem sortirala vse dadoteke in mape. Hkrati nepričakovano odpravila težavo s počasnim in prekinjajočim obratovanjem računalnika. Kar nekaj eksperimentiranja, malo informacij iz spomina / preteklih izkušenj in je šlo.
Vidim, da so bili vsi moji strahovi in čustva tesnobe s katerimi sem si povzročala bolečine v predelu solarnega pleksusa nepotreebni / odvečni.
Zavedam se, da je tudi veselje ob opravljenem delu in ob rešenih težavah neprimerno, ker nimam garancije, da bo trajno… večje veselje kot si dopuščam, večje razočaranje me čaka v primeru, da se stanje povrne v prejšnje ali poslabša.

Hkrati z urejanjem in programiranjem računalnika sem urejala in preprogramirala tudi sebe… v smeri samozaupanja.