četrtek, 26. julij 2012

Predelava definicije besede SKRB


SKRB – negativni naboj
Asociacije:
-nesproščenost
-nesvoboda
-nemir

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila besedo skrb vrednotiti kot negativno besedo zaradi tega, ker sem jo dojemala kot nasprotje svobodi, sproščenosti in miru.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila besedo skrb povezovati in definirati z besedami nesproščenost, nesvoboda, nemir.


PROCEDURE FOR RE-DEFINING A WORD / REDEFINIRANJE BESEDE SKRB   

1.   Gathering information / Zbiranje informacij:

a.   Establishing self’s allocation point how have you been living this word?

b.   Dictionary Definition – look up the word in the dictionary and write down the definition you find there.

c.   Sounding the word – Speak the word aloud and see what sounds you can hear within the word. Play with pronouncing the word in various different ways and splitting up the words into smaller parts.

a) Skrb mi pomeni nekaj obvezujočega, kar me utesnjuje, delno omejuje, tlači v neke okvire. Zaradi skrbi nisem sproščena in mirna. Imeti skrb zame pomeni nenehno se opominjati, sicer lahko pozabiš na to/tistega za kar/katerega moraš skrbeti in si posledično soočen z neprijetnimi posledicami in čustveno nabitimi kritikami bližnjih. 
b) skrb -i ž (r)
1. občutek nemira, tesnobe zaradi neprijetnega, težkega položaja ali strahu pred njim: skrbi ga mučijo, ekspr. grizejo, morijo, pečejo, tarejo, žulijo; vedno pogosteje jo je obhajala, prevzemala skrb za otroke, prihodnost, njegovo zdravje;
delati komu skrbi; odriniti, pregnati, ekspr. potlačiti skrbi; vso noč jih je s strahom in skrbjo čakala; hude, velike, težke, ekspr. grenke, moreče, pekoče skrbi; ekspr. siva, tiha skrb // stanje, ki je posledica tega občutka: od neprestanih, samih skrbi se je v nekaj letih zelo postaral; biti (ves) v skrbeh, star. v skrbi zaradi česa, za koga // kar povzroča tako stanje: imeti skrbi; s tem se je rešil skrbi; ekspr. veliko skrb si je nakopal na glavo; denarne, gospodarske skrbi; nima večjih problemov, le drobne, vsakdanje skrbi; skrbi in težave / z njim so same skrbi / skrb, kako bo prestal operacijo, ga je zelo vznemirjala; družina, zdravje je njena največja skrb / žarg. ni skrbi, otrok je zdrav ni vzroka za zaskrbljenost
2. ed. aktivnost, prizadevanje a) za uresničitev, normalen potek česa: povečati skrb za družbeni standard; razvoju te panoge so posvečali posebno skrb; država je prevzela skrb za gradnjo bolnic, šol; v programu društva je tudi skrb za izobraževanje članov / gospodinjstvo ima sama na skrbi sama skrbi za gospodinjstvo; ekspr. naložiti komu skrb za knjižnico b) za zadovoljitev zlasti telesnih potreb: če bo potrebno, bo prevzela skrb za sosedove otroke / skrb za zaslužek, ekspr. za vsakdanji kruh / na skrbi ima tri otroke skrbi za tri otroke
3. ekspr. dolžnost, obveznost: ker ima druge skrbi, zanemarja družino; po celoletnem delu je moral za nekaj časa odložiti vse skrbi in se odpočiti; učenje naj bo tvoja edina, glavna skrb / gospodinjstvo je njena skrb
4. redko skrbnost: na sliki je očitna slikarjeva skrb pri obdelavi rok / s kakšno skrbjo mu je vselej pripravljala stvari za na pot
5. v povedno-prislovni rabi, v zvezi brez skrbi izraža odsotnost tega, kar povzroča skrb: otroci so srečni, ker so še brez skrbi; zaradi prenočišča ste lahko brez skrbi; živeti brez skrbi
6. pog., v medmetni rabi, v zvezi brez skrbi poudarja trditev: brez skrbi, vse se bo srečno končalo; ali boš oddal pismo? Brez skrbi, seveda ga bom oddal / (bodite) brez skrbi, da bo spet zamudila
• star. posebna skrb mu je bila, kje bo prenočil zelo ga je skrbelo; star. po nepotrebnem te je skrb zanj po nepotrebnem te skrbi zanj; star. vedno me je skrb, če se boš vrnil zdrav vedno me skrbi; star. zakaj si je dal tako skrb za to zakaj je tako
skrbel, si prizadeval za to; star. za učenje ima skrb je skrben; star. brezposeln je prišel domov njej na skrb da je ona skrbela zanj; star. odbor je vzel prireditev v skrb odbor je prevzel skrb za prireditev; ekspr. šola mu je deveta, zadnja skrb prav nič se
ne zmeni zanjo; redko nič skrbi, resnica bo prišla na dan brez skrbi; preg. majhni otroci majhne skrbi
c) Srb, srp, krt
Srb – pripadnik bližnjega naroda
Srp – orodje / rezilo za žetje; metaforično – nekaj ostrega, kar 'te' zlahka zareže / šokira
Krt – črno podzemsko bitje z velikimi sprednjimi okončinami za kopanje podzemskih rovov
      
2.   Investigate the information of the word that has been gathered / Raziskovanje zbranih informacij o besedi SKRB

Does the definition within the different aspects that you have gathered as information of the word, carry a polarity charge (is it made ‘good’/’positive’ or ‘bad’/’negative’)?

This can be determined by looking at:
·         Your own personal experience with this word
·         How you have interpreted the word as ‘good’/’positive’ or ‘bad’/’negative’
·         What associations do you have with the word?
·         Do you feel better or worse when you are using or experiencing this word?

Definicija besede skrb je skozi različne zbrane aspekte kot informacija o besedi z moje strani sojena predvsem kot slaba/negativna.
V slovarju sem zaznala različne predznake pri uporabi besede skrb – odvisno od konteksta -, v grobem:
-negativni predznak: delati si/nekomu skrbi (po nepotrebnem),
-pozitivni predznak: skrb kot aktivnost, prizadevanje za nekaj
-nevtralno: biti brez skrbi :D
Asociacijam, ki sem jih dobila na to besedo: nesproščenost, nesvoboda, nemir dajem bolj ali manj negativni predznak. Skozi igro z besedo sem prišla do povezav z besedami: Srb, srp in krt, ki jih dojemam kot bolj ali manj nevtralne, vseeno pa imajo za mene pridih nekontroliranega, ostrega in temnega…
Ko izkušam besedo skrb, se večkrat počutim slabo kot dobro; v redkih specifičnih primerih, ko doživljam skrb za stvari/ljudi, ki so mi všeč na osebni ravni, še počutim dobro-boljše.


3.    New definition / Novo definiranje

a.   Creative writing:

b.   Writing the definition:

Consider the following 5 points when writing out your final definition (See pp. 6-8 in the PDF for the full description/clarification of each point below.  You don’t require to write anything underneath the points – just make sure that you have considered all 5 points when writing out your definition.)

1.       The physical living expression
2.       Principles
3.       System words based in polarities
4.       Assigning a positive charge
5.       Assigning a limited definition to a word

a)      Skrb = oskrba / zadovoljevanje življenjskih POTREB samega sebe in/ali drugega bitja, ki ni popolnoma sposobno poskrbeti samo zase.
Skrb = poznavanje delovanja fizičnega skozi čas, je komunikacija preko fizičnega
b)      SKRB = zadovoljevanje življenjskih potreb samega sebe in/ali drugega bitja, ki ni popolnoma sposobno poskrbeti samo zase na podlagi poznavanja delovanja fizičnega skozi čas in na podlagi raziskovanja komunikacije skozi fizično.

4.   Checking the definition

a.   Is there a polarity in the definition that I have assigned to the word?
Answer: No, there is not a polarity in the definition I have assigned to the word.

b.   Can I stand by this definition of the word eternally?
Answer: Yes, I can stand by this definition of the word eternally.

c.   Does the definition that I wrote represent what the word means?
         Answer: The definition that I wrote does represent what the word CARE means – as I understand it so far. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar