četrtek, 1. november 2012

DOMIŠLJIJA / POSTOPEK ZA PONOVNO OPREDELITEV BESEDE (REDEFINIRANJE BESEDE)

1. Zbiranje informacij o besedi
Vzpostavitev moje točke opredelitve – kako sem živela to besedo do zdaj?
Domišljija mi je bila vedno zanimivo orodje za preživljanje časa. Vendar pa sem jo večinoma uporabljala v svojih mislih: v sanjarjenju, pri vizualizaciji možnih variacij dogodkov, pri (zavestnem) sanjanju… in le v manjšini za kreiranje praktičnih rešitev v fizični realnosti. (Samoodpuščanje v prejšnji objavi 'Domišljija / samoodpuščanje + samokorekcijski nasveti'.)
Definicija iz slovarja – pogledam besedo v slovarju in izpišem definicijo/definicije, ki sem jo/jih našla.
domišljija -e ž (i)
1. prosto kombiniranje misli in predstav: v domišljiji si slikati lepoto tujih dežel; bujna, nebrzdana, ustvarjalna, živa domišljija // sposobnost za tako kombiniranje: otrok ima domišljijo; razburkati, vzdramiti domišljijo; vse to je le plod njegove domišljije
2. predstava, ki ni osnovana na resničnosti: to ni resnica, to je samo tvoja domišljija; ekspr. gubi se v praznih domišljijah; tujina je kmalu razblinila njegovo mladostno domišljijo
Zven besede – izgovorim besedo na glas in pogledam katere zvoke lahko slišim znotraj besede. Igram se z izgovorjavo besede na različne načine in jo razdelim na manjše delčke.
Dom, miš, lija, ja.

2. Raziskava zbranih informacij o besedi
Ali opredelitev znotraj različnih vidikov, ki sem jih zbrala kot informacije o besedi nosi kontrastni naboj (je 'dobra'/'pozitivna' ali 'slaba'/'negativna')?
To lahko določim z opazovanjem:
-svoje osebne izkušnje s to besedo,
-lastne razlage besede kot 'dobre'/'pozitivne'ali 'slabe'/'negativne',
-asociacij, ki sem jih dobila na besedo (in energetskih nabojev na te asociacije),
-svojega počutja (se počutim boljše ali slabše) ob uporabi/doživljanju besede.
Domišljijo sem v preteklosti sodila kot zelo pozitivno lastnost/orodje – z vidika ega / umsko-zavestnega sistema.
Zelo pozitivno sem jo sodila zaradi tega, ker sem si z njo v mislih krajšala svoj čas, kadar si v preteklosti 'nisem imela kaj boljšega za počet' in/ali nisem imela na razpolago fizičnih materialov in orodij za prenos iz misli v realnost.
V slovarju najdemo tako izrazito pozitivno uporabo besede 'domišljija' kot zaželjeno lastnost, kakor tudi izrazito negativno uporabo besede kot izgubljanje v iluziji/neresničnosti. Ponuja velik razpon interpretacije med pozitivnim in negativnim nabojem – vendarle je domišljija (smeh)…
Asociacije, ki sem jih dobila na besedo 'domišljija':
-domišljavost – kot lastnost nekoga, da se ima za več kot je skozi svoja dejanja – vrednotim negativno,
-dom – kot prostor v katerem se lahko sproščeno izražam - vrednotim pozitivno,
-miš – se mi zdi zanimiva kot izraz/oblika življenja - vrednotim pozitivno,
-lija – kot vzdevek učiteljice in kolegice  - vrednotim pozitivno,
-ja – kot pritrdilno obliko – verjetno nezavedno vrednotim pozitivno.
Ob uporabi/doživljanju besede 'domišljija' se počutim slabše, kadar obstaja le v mojih mislih/besedah in boljše, kadar jo izrazim skozi svoja dejanja in vključuje praktično-uporabno vrednost.  

3. Nova definicija
Kreativno pisanje
Domišljija = ustvarjanje/pre-oblikovanje v mislih.
Domišljija = igranje v mislih, izražanje skozi misli.
Pisanje nove definicije
Ob pisanju nove definicije sem pozorna na naslednje točke:
-Fizični življenjski izraz
-Princip enakosti in enakovrednosti
-Sistematične besede, ki temeljijo na polarnosti (kontrastnosti)
-Dodeljevanje pozitivnega energetskega naboja
-Dodeljevanje omejene definicije besedi
Domišljija = ustvarjanje, preoblikovanje, igranje in izražanje v mislih, ki dobi svoj smisel šele takrat, ko se preko dejanj prenese v fizično realnost kot praktično-ustvarjalna/uporabna rešitev, v nasprotnem primeru pa obstaja le kot tratenje časa.
4. Preverjanje opredelitve nove definicije
-Ali je v novi opredelitvi/definiciji, ki sem jo dodelila besedi pozitiven/negativen energetski naboj?
Glede na to, da sem v starih definicijah besede našla možne interpretacije od izrazito pozitivnega energetskega naboja do izrazito negativnega energetskega naboja, je ta nova definicija besede 'domišljija' iz mojega vidika nevtralna.
-Lahko stojim za to opredelitvijo/definicijo besede večno?
Ja.
-Ali nova opredelitev/definicija besede predstavlja to, kar ta beseda pomeni?
Ja.

Ni komentarjev:

Objavite komentar