sobota, 9. februar 2013

SOJENJE / definicije po SSKJ / reakcije in asociacije na posamezne elemente v besedilu 1


"soditi in soditi -im nedov. (i o)

1. odločati o sporni, kazenski zadevi s sodbo: sodnik mora soditi po zakonu, pravično / imeti pravico soditi o življenju in smrti // v obravnavi ugotavljati resnična, odločujoča dejstva sporne, kazenske zadeve in odločati s sodbo: soditi komu, koga; soditi pred vojaškim sodiščem / ta sodnik umora še ni sodil / soditi v imenu ljudstva
* jur. soditi zborno z več sodniki

2. ugotavljati resnična, odločujoča dejstva sporne, kaznive zadeve in odločati s sodbo sploh: oče in starejša sinova so sedeli pri mizi in sodili najmlajšemu / naj modri mož sodi med nama razsoja, razsodi"

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila strah pred sodniki in sodbami. Znotraj tega si odpustim strah pred delanjem napak.
Ko opazim strah pred sodniki, sodbami, delanjem napak – se ustavim in diham.
Vidim/realiziram/razumem, da našteti strahovi izvirajo iz splošno sprejetega sistema nagrajevanja in kaznovanja, ki se uporablja pri vzgoji otrok (in pri manipulaciji odraslih), katerega sem bila skozi svojo vzgojo deležna tudi sama.
Namesto da obstajam v strahu pred sodniki, sodbami in delanjem napak, raje postanem sama svoj sodnik z univerzalnim merilom 'kar je najboljše za vse' in si ne dopuščam strahu pred lastnimi napakami, saj se zavedam da napake delam tudi oz. predvsem takrat ko obstajam v strahu pred njimi.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila strah pred zakoni in zakonodajo zaradi obsežnosti in nepoznavanja.
Ko opazim strah pred zakoni in zakonodajo zaradi obsežnosti in nepoznavanja – se ustavim in diham.
Vidim/realiziram/razumem, da strah ne bo rešil mojega nepoznavanja zakonov/zakonodaje, torej nima nobenega smisla obstajat v njem.
Namesto, da obstajam v strahu pred zakoni/zakonodajo, se z njimi spoznavam soočam skozi svojo pot s čim manj reakcijami, kjer se pojavijo kot nepričakovana ovira / nazadovanje.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila strah pred sojenjem/obsojanjem s strani družinskih članov / sorodnikov / prijateljev / znancev / 'ljudi, ki so mi kakorkoli blizu'.
Ko opazim strah pred sojenjem/obsojanjem s strani družinskih članov / sorodnikov / prijateljev / znancev / 'ljudi, ki so mi kakorkoli blizu' – se ustavim in diham.
Vidim/realiziram/razumem, da lahko s pomočjo zdravorazumske komunikacije s tistim, ki me sodi/obsoja predebatiram zadevo in jo sprejmem kot pomoč ali ovržem kot neresnico. Zavedam, da če sogovornik ni pripravljen sodbe/obsojanja pojasniti, jo imam možnost opustit ali jo samoiskreno predelat.
Namesto da obstajam kot strah pred sojenjem s strani 'ljudi, ki so mi kakorkoli blizu', se raje zavedam, da smo programirani za sojenje in navajeni na njega, torej ga bom še dolgo deležna; zato se raje brez strahu soočam s posameznimi primeri in se jih učim čim bolj učinkovito predelovat/prebavljat ter čim manj reagirat na njih z -/+ energetskim nabojem.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila sojenje definirati in povezovati s konkurenco / z nasprotji.
Ko opazim, da sojenje in obsojanje definiram in povezujem s konkurenco / z nasprotji – se ustavim in diham.
Vidim/realiziram/razumem, da se da soditi tudi s pomočjo kriterijev, ki izključujejo konkurenco in nasprotja.
Namesto da sojenje definiram in povezujem s konkurenco in nasprotji, za sojenje raje uporabljam univerzalni kriterij - kar je najboljše za vse življenje.

Ni komentarjev:

Objavite komentar