sobota, 9. marec 2013

Kaj je s to užaljenostjo?? Zakaj nastopa kot eden izmed sprožilcev tesnobe v meni? 11

Samoodpuščanje nastalo na podlagi objave iz 21.2.13 , natančneje na podlagi tega članka.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila željo po tem, da bi me vsi sprejemali in da me ne bi noben preziral.
Ko opazim željo po tem, da bi me vsi sprejemali in da me ne bi noben preziral – se ustavim in diham.
Vidim/realiziram/razumem, da svojo željo usmerjam navzven, se tako ločujem od sprejetosti in ne-prezira in dajem drugim moč, da me sprejmejo ali prezirajo ter posledično vplivajo na moje počutje.
Namesto da obstajam v želji, da bi me vsi sprejemali in da me ne bi noben preziral, se raje sprejmem sama – v svojem spreminjanju na poti do življenja in si ne dopustim samoprezira. Na tak način se poenotim s sprejemanjem sebe in vzamem svojo moč nazaj.

Odpustim si, da sem sprejela in si dopustila željo po ugajanju drugim.
Znotraj tega si odpustim, da sem se včasih izogibala ljudem ki me ne sprejemajo.
Znotraj tega si odpustim, da sem se včasih obračala k tistim, ki me sprejemajo.
Znotraj tega si odpustim, da sem si včasih prizadevala ugajati ljudem, ki me ne sprejemajo.
Znotraj tega si odpustim, da sem si včasih prizadevala ne-ugajati ljudem, ki me sprejemajo.
Ko opazim željo po ugajanju drugim in privlačnost/odpor do tistih, ki me ne-sprejemajo – se ustavim in diham.
Vidim/realiziram/razumem, da:
- zaradi želje po ugajanju drugim (kot UmZS) delam nepotrebne kompromise s sabo in posledično delam dvojno škodo,
- da se z izogibanjem ljudem, ki me ne sprejemajo večkrat izogibam določenim svojim delom, ki jih ne sprejemam sama,
- da se z  obračanjem na ljudi, ki me sprejemajo večkrat skrivam pred soočenjem s potrebnimi in smiselnimi spremembami pri sebi,
- da se z željo po ugajanju tistim, ki me ne sprejemajo še posebej sabotiram,
- da s prizadevanjem da ne bi ugajala ljudem, ki me 'pretirano' sprejemajo, sabotiram druge.
Namesto da obstajam kot želja po ugajanju drugim z namenom da bi me sprejeli oz. kot prizadevanje da ne bi ugajala drugim, kadar vidim, da s svojim sprejemanjem mene kot UmZS sabotirajo vsaj sebe… ugajam fizični sebi in se sprejemam kot fizično bitje ter ne podlegam sebi kot UmZS in se ne sprejemam kot samosabotaža.

Odpustim si, da nisem sprejela in si nisem dopustila sprejemati se takšne kot sem v danem trenutku.
Ko opazim, da se ne sprejemam takšne kot sem v danem trenutku – se ustavim in diham.
Vidim/realiziram/razumem, da je sprejemanje sebe takšne kot sem oz. soočenje same s sabo predpogoj za spreminjanje sebe.
Namesto da se ne sprejemam z vsemi svojimi nesmisli, se raje soočam s sabo v danem trenutku in se preoblikujem in poravnavam z enostjo in enakovrednostjo vsega življenja.

Odpustim si, da nisem sprejela in si dopustila realizirati, da so najbolj užaljeni ljudje, ''ki o sebi mislijo slabo, kadar od drugih slišijo prav to, kar najbolj zamerijo sebi''.
Ko opazim da ne upoštevam delovanja programa užaljenosti kot zamere sebi – se ustavim in diham.
Vidim/realiziram/razumem, da si užaljeni mojo kritiko lahko vzame kot osebni napad, da se mu ni potrebno soočit z zamero samemu sebi.
Namesto da užaljenega kritiziram kot zunanji opazovalec, se raje postavim v njegovo kožo in mu asistiram pri opuščanju zamere do sebe po svojih najboljših močeh. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar